Institucionet financiare

Nder problemet me te cilat perballet shoqeria sot ne te drejtat e femijeve jane: Komuniteti mbeshtet zhvillimin e qendrueshem te familjes. Nga kjo njohje rrjedh detyrimi dhe pergjegjesia per ti mbrojtur dhe respektuar ato, jo vetem ndaj vetes por edhe ndaj femijeve te tjere.

Ligji nr. 9367

Komuniteti duhet tu siguroje femijeve te gjitha mundesite per zhvillimin e tyre te plote. Permes sherbimeve informuese dhe parandaluese komuniteti synon te permiresoje sherbim cilesor per femijet dhe familjet e tyre. Edhe pse komuniteti ofron mundesi te shumta per femijet, si dhe mbron dhe respekton te drejtat e femijeve, jo te gjitha komunitetet ne vendin tone ofrojne keto sherbime ne forme te plote.

Femijet e humbur jashte territorit te Shqiperise. Ne kete menyre synohet qe nxenesit te ndjekin mesimin dhe te marrin njohuri sa me cilesore ne shkolle.

Komuniteti trajton ceshtjet qe lidhen me cilesine e edukimit dhe frekuentimit te edukimit parashkollor. Ashtu si dhe ne shume vende te tjera te botes edhe Shqiperia po perballet me trafikun e femijeve.

“Strategjia Kombëtare e Energjisë për periudhën 2018-2030”

Ata duhet te respektojne dhe te zbatojne rregulloren e shkolles. Nje mbrojtje te vecante per te miturit parashikon gjithashtu, Kodi I Punes. Keshtu psh ne shkolla ku femijet jane te organizuar dhe kalojne kohen me te madhe te tyre, gjejne zbatim te drejtat e femijeve te meshiruara ne Urdhera, Dispozita Normative, rregullore te brendshme te shkollave etj.

Ashtu sic eshte luftuar per te drejtat e njeriut, eshte luftuar edhe per te drejtat e femijeve. Pas levizjes masive te njerezve jashte Shqiperise, ne vendin tone filluan te shfaqen elemente kriminale qe krijuan rruge trafikimi me fitime te medha.

Ne familje femija njihet per here te pare me te drejtat dhe detyrat e tij si femije. Nxitja e kujdesit per zhvillimin e hershem te femijes ne edukimin parashkollor. Por me rritjen e femijes prinderit dhe te tjeret duhet te degjojne dhe te marrin parasysh dhe mendimin e vete femijeve.

Pergjegjesite e femijes ne familje.

Të drejtat e fëmijëve

Nje tjeter objektiv eshte edhe rehabilitimi afatgjate dhe integrimi i femijeve qe jane trafikuar. Te gjithe jemi dakort se femijet duhen mbrojtur nga cdo dukuri qe mund ti demtoje ata. Kodi I Punes parashikon dhe mosha te tjera te punesimit te femijes, moshen 14 vjec.

Nder shkaqet qe mund te permendim jane: Ata angazhohen ta realizojne kete duke patur parasysh te drejtat dhe detyrat e prinderve te tyre, kujdestareve te tyre ligjore ose dhe personave te tjere ligjerisht pergjegjes duke marre masat e nevojshme legjislative dhe administrative. Pergjegjesite e femijes ne shkolle.

Gjate dekades se fundit, Shqiperia ka kaluar nje process te veshtire tranzicioni, ndryshimesh, sociale, ekonomike, politike. Shoqeria me bashkepunim me organet shteterore dhe organizata jofitimprurese krijon ligje dhe institucione per te mbrojtur femijet dhe per te respektuar e zbatuar te drejtat e tyre.

Skema mashtruese në internet ku janë përfshirë mijëra shqiptarë, si i zhvasin të huajt

Lufta me e madhe nuk eshte vetem njohja e ketyre te drejtave por mbi te gjitha per respektimin dhe zbatimin e te drejtave te femijeve ne shoqeri. Kur femijet jane te vegjel jane prinderit e tyre qe vendosin per ta. Edhe kur denohen me heqje te lirise femijet vazhdojne te arsimohen.Gjatë vitit janë prodhuar mbi 5 milion MWh energji elektrike në Termocentralet e KEK-ut.

Kontabiliteti i Institucioneve Financiare 1 Kapitulli I Institucionet financiare Ky kapitull trajton anen konceptuale dhe llojshmerine e institucioneve financiare,shërbimet qe keto te fundit ofrojne si dhe rolin qe kane ne zhvillimin ekonomik te nje vendi.

Legjislacioni. Legjislacioni per Regjistrimin e Biznesit; Legjislacioni per Licenca, Autorizime dhe Leje. Shkodër, TREGJET DHE INSTITUCIONET FINANCIARE Autorët: Prof. Ass. Dr. Elez OSMANI, Rozafa RISTANI Msc Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Fakulteti Ekonomik, Shkodër.

Tregjet dhe Institucionet Financiare – Dori Risilia

Aktualitet. Ndërron jetë i burgosuri vjeçar nga Cërriku. Një i dënuar, nga Cërriku, i cili vuante dënimin në burgun e fushë Krujës, ka ndërruar jetë. BKT FESTON VJETORIN E DEGËS SË SAJ NË VLORË. Vlorë, Shqipëri (15 Nëntor, ) – Banka Kombëtare Tregtare festoi vjetorin e degës së saj në Vlorë, me prezencën e Prefektit të qytetit të Vlorës mi-centre.com Veçani dhe të ftuarve të tjerë mjaft të rëndësishëm.

Dega BKT Vlorë është një nga institucionet më të vjetër bankarë në .

Download
Institucionet financiare
Rated 3/5 based on 98 review